Khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp

19:33 30-12-2023

Khi các thành viên hoặc cổ đông công ty chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn góp sẽ làm phát sinh thu nhập không thường xuyên. Do đó, cần phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh (nếu có) cho hoạt động này.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

19:33 30-12-2023

Nếu bạn có nguồn thu nhập nhiều nơi hoặc trong năm bạn đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân vượt mức đóng thuế thì cuối năm bạn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để hoàn lại số thuế nộp dư. Thời hạn nộp hồ sơ là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm.

Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

19:33 30-12-2023

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp Quyết Toán Thuế sau 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính và trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nộp Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp.

Dịch vụ báo cáo tài chính

19:33 30-12-2023

Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế – tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Gỡ rối sổ kế toán

19:33 30-12-2023

Doanh nghiệp có hệ thống kế toán chưa hoàn chỉnh, kế toán nghỉ việc liên tục, nộp thiếu tờ khai thuế, liên tục nhận được thông báo thuế ... là một trong những doanh nghiệp có rủi ro về thuế cao. Đừng đợi đến khi cơ quan thuế ra thông báo phạt mới khắc phục tình trạng trên. Hãy liên hệ với Dịch Vụ Kế Toán Nhanh ngay bây giờ nếu bạn chưa thật sự yên tâm về hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 01/07/2018

19:33 30-12-2023

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018

Dưới 10 lao động không phải đăng ký thang bảng lương từ ngày 01/11/2018

19:33 30-12-2023

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2018

19:33 30-12-2023

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định cửa pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm bắt buộc

19:33 30-12-2023

Người sử dụng lao động thuê mướn lao động từ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm bắt buộc : bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp

Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

19:33 30-12-2023

Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Xử phạt vi phạm quy định về thử việc, trốn đóng BHXH, trả lương không đúng quy định

19:33 30-12-2023

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn, trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định ; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

19:33 30-12-2023

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục giải thể công ty hợp danh

19:33 30-12-2023

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh tư vấn thủ tục pháp lý, giải đáp mọi thắc mắc trước và sau giải thể công ty hợp danh. Nhận thực hiện dịch vụ giải thể công ty tận nơi nhanh chóng.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

19:33 30-12-2023

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh tư vấn thủ tục pháp lý, giải đáp mọi thắc mắc trước và sau giải thể doanh nghiệp tư nhân. Nhận thực hiện dịch vụ giải thể công ty tận nơi nhanh chóng.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

19:33 30-12-2023

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh tư vấn thủ tục pháp lý, giải đáp mọi thắc mắc trước và sau giải thể công ty cổ phần. Nhận thực hiện dịch vụ giải thể công ty tận nơi nhanh chóng.

Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

19:33 30-12-2023

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh tư vấn thủ tục pháp lý, giải đáp mọi thắc mắc trước và sau giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nhận thực hiện dịch vụ giải thể công ty tận nơi nhanh chóng.

Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

19:33 30-12-2023

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh tư vấn thủ tục pháp lý, giải đáp mọi thắc mắc trước và sau giải thể công ty TNHH. Nhận thực hiện dịch vụ giải thể công ty tận nơi nhanh chóng.

Đăng ký thương hiệu độc quyền

19:33 30-12-2023

Thương hiệu là tài sản của cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Bạn có biết thương hiệu FPT trị giá 239 triệu USD (được Brand Finance đánh giá năm 2015). Thông qua thương hiệu, khách hàng nhận diện được sản phẩm của doanh nghiệp, tin tưởng và lựa chọn sử dụng.

NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

13:14 17-09-2018

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn b

Mất hóa đơn, ký sai chứng từ có thể bị phạt 10 triệu đồng

22:16 08-09-2017

Cùng một người nhưng ký chứng từ các lần không giống nhau cũng bị phạt nặng, theo dự thảo mới của Bộ Tài chính.

IAS 18 Doanh Thu (phần 2)

17:56 22-07-2017