Dịch Vụ Hoàn Thuế TNCN

19:33 30-12-2023

Nếu bạn có nguồn thu nhập nhiều nơi hoặc trong năm bạn đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân vượt mức đóng thuế thì cuối năm bạn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để hoàn lại số thuế nộp dư. Thời hạn nộp hồ sơ là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm.

Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

19:33 30-12-2023

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp Quyết Toán Thuế sau 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính và trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nộp Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp.

Dịch vụ báo cáo tài chính

19:33 30-12-2023

Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế – tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Gỡ rối sổ kế toán

19:33 30-12-2023

Doanh nghiệp có hệ thống kế toán chưa hoàn chỉnh, kế toán nghỉ việc liên tục, nộp thiếu tờ khai thuế, liên tục nhận được thông báo thuế ... là một trong những doanh nghiệp có rủi ro về thuế cao. Đừng đợi đến khi cơ quan thuế ra thông báo phạt mới khắc phục tình trạng trên. Hãy liên hệ với Dịch Vụ Kế Toán Nhanh ngay bây giờ nếu bạn chưa thật sự yên tâm về hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

19:33 30-12-2023

Nếu bạn có thu nhập nhiều nơi mà chưa có mã số thuế thu nhập cá nhân thì sẽ phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhập cá nhân 20% trên tổng thu nhập nhận được từng lần. Tra cứu ngay và tiến hành đăng ký vì quyền lợi của mình nhé.

Dịch vụ kế toán

19:33 30-12-2023

Hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói ngày càng nhiều bởi vì tính chuyên nghiệp và chi phí thấp. Dịch Vụ Kế Toán Nhanh được khách hàng đánh giá là dịch vụ tốt nhất, xử lý công việc linh hoạt, chi phí thấp hơn các nhà cung cấp dịch vụ khác từ 10% đến 30%

Dịch vụ đăng ký thỏa ước lao động tập thể

19:33 30-12-2023

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Dịch vụ đăng ký công đoàn

19:33 30-12-2023

Doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn là doanh nghiệp có từ 05 đoàn viên công đoàn hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Dịch vụ đăng ký nội quy lao động

19:33 30-12-2023

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Dịch vụ đăng ký thang bảng lương

19:33 30-12-2023

Công ty có trách nhiệm xây dựng thang bảng lương và tiến hành đăng ký phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội

Dịch vụ đăng ký khai trình lao động

19:33 30-12-2023

Trong quá trình hoạt động, ngoài báo cáo thuế gửi đến cơ quan thuế, doanh nghiệp cần chú ý phải nộp thêm nhiều báo cáo khác như báo cáo về lao động. Đây là quy định bắt buộc của Nhà Nước về quản lý lao động.

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

19:33 30-12-2023

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Dịch vụ mở chi nhánh

19:33 30-12-2023

Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi nhánh công ty, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép chi nhánh công ty trong 3 ngày.

Dịch vụ thành lập Địa Điểm Kinh Doanh

19:33 30-12-2023

Phí thành lập địa điểm kinh doanh ưu đãi còn 900.000 đ dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Kế Toán Nhanh. Cam kết ra Giấy Phép mở Địa Điểm Kinh Doanh trong thời gian 3-5 ngày. Giao Giấy Phép tận nơi, hỗ trợ miễn phí thủ tục về thuế.

Dịch vụ thành lập Hộ Kinh Doanh

19:33 30-12-2023

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh phí 1.100.000 đ, thời gian 3-5 ngày, làm hồ sơ tận nơi. Bao gồm phí nhà nước, chưa gồm phí công chứng ủy quyền. Cam kết đúng thời gian nhận Giấy phép Hộ Kinh Doanh.

Dịch vụ giải thể công ty

19:33 30-12-2023

Nếu công ty không tiếp tục kinh doanh phải hoàn tất thủ tục giải thể để đóng công ty. Thủ tục giải thể tương đối phức tạp vì phải quyết toán thuế đóng mã số thuế rồi mới trả giấy phép kinh doanh. Hãy để chúng tôi giúp quý khách giải thể công ty nhanh nhất.

Dịch vụ thành lập Công Ty

19:33 30-12-2023

Dịch vụ thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân, Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ Phần, tư vấn ký hồ sơ tận nơi, 3 ngày có giấy phép.

Đăng ký thương hiệu độc quyền

19:33 30-12-2023

Thương hiệu là tài sản của cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Bạn có biết thương hiệu FPT trị giá 239 triệu USD (được Brand Finance đánh giá năm 2015). Thông qua thương hiệu, khách hàng nhận diện được sản phẩm của doanh nghiệp, tin tưởng và lựa chọn sử dụng.

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 337 thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng

17:35 07-06-2024

Tài khoản 337 dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang

Đáp án câu 4 đề thi CPA môn thuế năm 2017 (đề chẵn)

00:41 02-05-2024

Đáp án câu 4 đề thi CPA môn thuế năm 2017 (đề chẵn) - bài tập về thuế TNDN và TTĐB

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2016 (đề lẻ)

14:35 01-05-2024

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2016 (đề lẻ) - bài tập về thuế TNDN

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2014 (đề lẻ)

02:37 02-05-2024

Đáp án câu 3 đề thi CPA môn thuế năm 2014 (đề lẻ) - Thuế TNDN

Thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản

01:11 17-07-2017

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau

Hoàn thuế TNCN

00:42 16-04-2024

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế

Trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam

00:39 16-04-2024

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài

Khai thuế, quyết toán thuế TNCN

00:36 16-04-2024

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

23:50 15-04-2024

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập, số thuế phải khấu trừ

Đăng ký thuế TNCN

23:43 15-04-2024

Đối với nhóm cá nhân kinh doanh thì người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế theo hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh để được cấp mã số thuế cho bản thân