Dịch vụ báo cáo thuế

19:33 30-12-2023

Các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp chưa có kế toán phụ trách, doanh nghiệp thay đổi nhiều nhân sự thì giải pháp an toàn nhất là thuê kế toán dịch vụ làm báo cáo thuế.

1. Các loại báo cáo thuế phải nộp theo tháng hoặc quý ?

Các loại báo cáo thuế mà hầu hết doanh nghiệp đều bắt buộc phải nộp hằng tháng hoặc hằng quý như sau :

 • Tờ khai thuế Giá Trị Gia Tăng;
 • Tờ khai thuế Thu Nhập Cá Nhân (nếu có);
 • Tạm tính tiền thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (nếu có);

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng chịu thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, thuế Tài Nguyên thì phải nộp thêm :

 • Tờ khai thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt;
 • Tờ khai thuế Tài Nguyên;

2. Khi nào phải nộp báo cáo thuế hằng tháng ?

Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ

3. Khi nào phải nộp báo cáo thuế hằng quý ?

Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động kinh doanh thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý.

Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ.

Nếu doanh nghiệp đang kê khai theo tháng, nếu đủ điều kiện để khai thuế theo quý thì gửi công văn chuyển đổi kê khai theo từ tháng sang quý chậm nhất 30/01 của năm bắt đầu khai theo quý. Trường hợp không nộp công văn đến cơ quan thuế quản lý thì vẫn tiếp tục kê khai theo tháng.

4. Không phát sinh hóa đơn có phải nộp báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng ?

Trong kỳ khai thuế, nếu doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí, tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT, theo quy định tại khoản 1, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn chứng từ vẫn phải nộp báo cáo thuế đúng thời hạn.

5. Không phát sinh việc khấu trừ thuế Thu Nhập Cá Nhân có phải nộp hồ sơ khai thuế Thu Nhập Cá Nhân ?

Kể từ ngày 30/10/2022, theo quy định của Nghị định 91/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân dù có phát sinh việc chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khác trong tháng / quý, nhưng nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (do thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế) trong tháng/quý đó thì KHÔNG phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân thay cho đối tượng nhận thu nhập.

6. Không nộp báo cáo thuế có bị phạt không ?

 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động :

Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp báo cáo thuế trong trường hợp không phát sinh doanh thu hay chi phí. Trường hợp doanh nghiệp cố tình không nộp báo cáo thuế theo quy định, cơ quan thuế phát hiện yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo thuế, đồng thời xử phạt chậm nộp như sau :

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người nộp thuế có hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt hành chính theo quy định như sau:

Phạt cảnh cáo

Người nộp thuế khi thực hiện hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì bị áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.

Phạt tiền

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp tại Mục 4.1.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày.

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền này.

Lưu ý: Mức phạt tiền trên là mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm. Còn đối với cá nhân thì mức phạt tiền sẽ bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức (căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 5 và điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

 • Đối với doanh nghiệp đang tạm ngưng hoạt động : tại thời điểm tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế.

7. Doanh nghiệp có được thuê dịch vụ làm báo cáo thuế ?

Các chủ doanh nghiệp thường lo lắng các vấn đề :

Hóa đơn khai thuế đã được kiểm tra kỹ lưỡng chưa ? (có được phát hành và đăng ký với thuế chưa, doanh nghiệp cung cấp hóa đơn có bị khóa mã số thuế không, …)

Doanh nghiệp đã gặp sự cố không truyền được tờ khai qua mạng chưa?

Hiện nay, nhiều chủ doanh nghiệp tự kê khai thuế và lúng túng không biết xử lý tình huống khi phần mềm cập nhật hay lỗi mạng dẫn đến nộp trễ tờ khai thuế.

Các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp chưa có kế toán phụ trách, doanh nghiệp thay đổi nhiều nhân sự thì giải pháp an toàn nhất là thuê kế toán dịch vụ làm báo cáo thuế.

8. Dịch vụ báo cáo thuế tại KẾ TOÁN NHANH có ưu điểm gì ?

 • Kiểm tra tính hợp lý của các hóa đơn chứng từ nhận được.
 • Thông báo cho doanh nghiệp các hóa đơn chưa chính xác và biện pháp khắc phục.
 • Phân loại và sắp xếp theo thứ tự.
 • Báo cáo được thực hiện trên phần mềm hệ thống kê khai phiên bản mới nhất.
 • Hỗ trợ nộp báo cáo qua mạng.
 • Thông báo số thuế phải nộp cho doanh nghiệp (nếu có).
 • Hệ thống lưu trữ an toàn, bảo mật tuyệt đối.
 • Hỗ trợ giải trình số liệu với cơ quan thuế.
 • Tối ưu chi phí thuế;
 • Đối chiếu số liệu với Tổng cục thuế;
 • Báo cáo chính xác theo số liệu cung cấp;
 • Cung cấp file excel bảng kê bán ra, bảng kê mua vào;
 • Nộp đầy đủ các báo cáo tháng / quý, đúng thời gian quy định;
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu kê khai sai, nộp trễ tờ khai;
 • Chi phí thấp, lập và nộp báo cáo trong ngày;

Tham khảo bảng giá dịch vụ sau :

BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

(Áp dụng cho doanh nghiệp không có giao dịch ngoại tệ)

Nội dung công việc (xác định theo số lượng hóa đơn, chứng từ làm báo cáo thuế)

Phí dịch vụ tham khảo

Không phát sinh hóa đơn, chứng từ

300.000 đ/ tháng

Từ 01 đến 10 chứng từ/ tháng

500.000 đ/ tháng

Từ 11 đến 20 chứng từ/ tháng

900.000 đ/ tháng

Từ 21 đến 30 chứng từ/ tháng

1.200.000 đ/ tháng

Từ 31 đến 40 chứng từ/ tháng

1.600.000 đ/ tháng

Từ 41 đến 50 chứng từ/ tháng

2.000.000 đ/ tháng

Từ 51 đến 60 chứng từ/ tháng

2.100.000 đ/ tháng

Từ 61 đến 70 chứng từ/ tháng

2.450.000 đ/ tháng

Từ 71 đến 80 chứng từ/ tháng

2.800.000 đ/ tháng

Từ 81 đến 90 chứng từ/ tháng

3.150.000 đ/ tháng

Từ 91 đến 100 chứng từ/ tháng

3.500.000 đ/ tháng

Lưu ý : Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng và tính chất công việc.

9. Doanh nghiệp cần cung cấp chứng từ gì để KẾ TOÁN NHANH làm báo cáo thuế ?

Tờ khai thuế Giá Trị Gia Tăng

 • Hóa đơn đầu ra hoặc thông tin đăng nhập trang web xuất hóa đơn của doanh nghiệp;
 • Hóa đơn đầu vào;
 • Tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;
 • Giấy nộp tiền thuế vãng lai ngoại tỉnh;
 • Chứng từ khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (nếu có) : bảng kê kèm theo hóa đơn, hợp đồng kinh tế …
 • Thông tin đăng nhập Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục thuế https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
 • Thông tin đăng nhập Thuế điện tử : https://thuedientu.gdt.gov.vn/
 • Mật khẩu chữ ký số (Token)

Tờ khai thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Hợp đồng lao động;
 • Mã số thuế Thu Nhập Cá Nhân;
 • Bảng lương;
 • Chứng từ thanh toán lương;