Dịch vụ mở lại mã số thuế

30-12-2023

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh đã thực hiện mở lại Mã Số Thuế cho các doanh nghiệp bị cơ quan thuế Khóa Mã Số Thuế trong thời gian nhanh nhất. Do đó, sử dụng Dịch Vụ Kế Toán Nhanh là lựa chọn tin cậy của quý Doanh Nghiệp.

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

30-12-2023

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Dịch vụ mở chi nhánh

30-12-2023

Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi nhánh công ty, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép chi nhánh công ty trong 3 ngày.

Dịch vụ thành lập Địa Điểm Kinh Doanh

30-12-2023

Phí thành lập địa điểm kinh doanh ưu đãi còn 900.000 đ dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Kế Toán Nhanh. Cam kết ra Giấy Phép mở Địa Điểm Kinh Doanh trong thời gian 3-5 ngày. Giao Giấy Phép tận nơi, hỗ trợ miễn phí thủ tục về thuế.

Dịch vụ thành lập Hộ Kinh Doanh

30-12-2023

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh phí 1.100.000 đ, thời gian 3-5 ngày, làm hồ sơ tận nơi. Bao gồm phí nhà nước, chưa gồm phí công chứng ủy quyền. Cam kết đúng thời gian nhận Giấy phép Hộ Kinh Doanh.

Đăng Ký Hồ Sơ Khai Thuế Ban Đầu

30-12-2023

Mở Hồ Sơ Khai Thuế Ban Đầu là thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh hoặc chuyển địa điểm kinh doanh (khác Cơ Quan Thuế Quản Lý).

Dịch Vụ Hoàn Thuế TNCN

30-12-2023

Nếu bạn có nguồn thu nhập nhiều nơi hoặc trong năm bạn đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân vượt mức đóng thuế thì cuối năm bạn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để hoàn lại số thuế nộp dư. Thời hạn nộp hồ sơ là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm.

Dịch vụ giải thể công ty

30-12-2023

Nếu công ty không tiếp tục kinh doanh phải hoàn tất thủ tục giải thể để đóng công ty. Thủ tục giải thể tương đối phức tạp vì phải quyết toán thuế đóng mã số thuế rồi mới trả giấy phép kinh doanh. Hãy để chúng tôi giúp quý khách giải thể công ty nhanh nhất.