Dịch vụ mở lại mã số thuế

30-12-2023

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh đã thực hiện mở lại Mã Số Thuế cho các doanh nghiệp bị cơ quan thuế Khóa Mã Số Thuế trong thời gian nhanh nhất. Do đó, sử dụng Dịch Vụ Kế Toán Nhanh là lựa chọn tin cậy của quý Doanh Nghiệp.

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

30-12-2023

Doanh nghiệp phải tuân thủ đúng quy định về địa chỉ đăng ký kinh doanh có hoạt động, có treo bảng hiệu, nhận được thông báo và phản hồi lại cơ quan thuế để tránh trường hợp cơ quan thuế không liên hệ được và tiến hành đóng mã số thuế.

Khôi phục mã số thuế

30-12-2023

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hoá đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo quy định, đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Bi