Đăng ký thương hiệu độc quyền

30-12-2023

Thương hiệu là tài sản của cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Bạn có biết thương hiệu FPT trị giá 239 triệu USD (được Brand Finance đánh giá năm 2015). Thông qua thương hiệu, khách hàng nhận diện được sản phẩm của doanh nghiệp, tin tưởng và lựa chọn sử dụng.