Dịch vụ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

30-12-2023

Nếu bạn có thu nhập nhiều nơi mà chưa có mã số thuế thu nhập cá nhân thì sẽ phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhập cá nhân 20% trên tổng thu nhập nhận được từng lần. Tra cứu ngay và tiến hành đăng ký vì quyền lợi của mình nhé.