BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 (ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7) THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 TỪ NGÀY 15/10/2018

18-09-2018

BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 15/10/2018

Xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu

11-01-2017

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng

Thuế suất bông cotton

24-12-2016

- Bông thô 100% cotton (raw cotton), thuế suất thuế GTGT 5%.
- Bông rơi chải kĩ 100% cotton (combnoise) và bông tái chế 100% cotton (reginned motes), thuế suất thuế GTGT 10%.

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế thuế giá trị gia tăng 10%

18-11-2016

Ngoài các mặt hàng dịch vụ không chịu thuế VAT, chịu thuế VAT 0% và 5% thì các mặt hàng dịch vụ còn lại chịu thuế VAT 10%

Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2017

18-11-2016

Doanh nghiệp có doanh thu < 1 tỷ đồng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trưc tiếp chậm nhất ngày 20/12/2016 để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2017 và 2018.

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

08-12-2016

Trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, cơ sở kinh doanh không thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở, cơ sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân hàng thì nếu việc không điều chỉnh giảm không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ để được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng

18-11-2016

Hóa đơn có giá trị từ 20.000.000 đ trở lên, doanh nghiệp phải thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Khấu trừ thuế GTGT khi doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân mua hàng bằng thẻ tín dụng cá nhân

06-12-2016

Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quý chế quản lý tài chính của công ty hoặc quyết định về việc ủy quyền của công ty cho cá nhân và có đầy đủ hồ sơ chứng minh khoản chi trên phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng