Chương trình thực tập kế toán tại Dịch Vụ Kế Toán Nhanh (AZtax)

13-03-2017

Chương trình thực tập kế toán Training On Job cầm tay chỉ việc được thiết kế dựa trên thực tiễn công việc giúp sinh viên tham gia tích lũy kinh nghiệm thực tế, vận dụng lý thuyết vào công việc trôi chảy, được sự hướng dẫn nhiệt tình của AZtax trong suốt quá trình thực tập giúp sinh viên tự tin và hơn nữa có được công việc như ý sau quá trình thực tập.