Nghị định về thuế môn bài 2017

31-01-2017

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

Các trường hợp không phải nộp thuế môn bài

18-11-2016

Nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã ... kinh doanh có doanh thu thấp dưới 100 triệu đồng/năm, có hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên, nhà nước quy định miễn thuế môn bài cho 7 nhóm đối tượng sau.

Số tiền đóng thuế môn bài năm 2017

18-11-2016

Mức nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh, nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng doanh nghiệp đóng tiền thuế môn bài 2.000.000 đ/năm, nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng doanh nghiệp đóng tiền thuế môn bài 3.000.000 đ/năm.

Khi nào nộp tờ khai và tiền thuế môn bài

18-11-2016

Tờ khai thuế môn bài phải được lập đúng mẫu quy định, nộp đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu kinh doanh hoặc trong thời hạn 30 ngày nếu doanh nghiệp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh