Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

30-12-2023

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Dịch vụ mở chi nhánh

30-12-2023

Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi nhánh công ty, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép chi nhánh công ty trong 3 ngày.

Dịch vụ thành lập Địa Điểm Kinh Doanh

30-12-2023

Phí thành lập địa điểm kinh doanh ưu đãi còn 900.000 đ dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại Kế Toán Nhanh. Cam kết ra Giấy Phép mở Địa Điểm Kinh Doanh trong thời gian 3-5 ngày. Giao Giấy Phép tận nơi, hỗ trợ miễn phí thủ tục về thuế.

Dịch vụ thành lập Hộ Kinh Doanh

30-12-2023

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh phí 1.100.000 đ, thời gian 3-5 ngày, làm hồ sơ tận nơi. Bao gồm phí nhà nước, chưa gồm phí công chứng ủy quyền. Cam kết đúng thời gian nhận Giấy phép Hộ Kinh Doanh.

Dịch vụ giải thể công ty

30-12-2023

Nếu công ty không tiếp tục kinh doanh phải hoàn tất thủ tục giải thể để đóng công ty. Thủ tục giải thể tương đối phức tạp vì phải quyết toán thuế đóng mã số thuế rồi mới trả giấy phép kinh doanh. Hãy để chúng tôi giúp quý khách giải thể công ty nhanh nhất.

Dịch vụ thành lập Công Ty

30-12-2023

Dịch vụ thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân, Công ty TNHH MTV, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ Phần, tư vấn ký hồ sơ tận nơi, 3 ngày có giấy phép.

Dịch vụ mở văn phòng đại diện

30-12-2023

Tư vấn các vấn đề liên quan đến văn phòng đại diện, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép văn phòng đại diện trong 3 ngày.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

30-12-2023

Tư vấn các vấn đề liên quan thay đổi giấy phép kinh doanh, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép kinh doanh mới trong 3 ngày.

Dịch vụ chuyển đổi mô hình công ty

30-12-2023

Để thích nghi với tình nền kinh tế, doanh nghiệp không ngừng phát triển, chuyển đổi mô hình để lớn mạnh hơn. Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi mô hình thành công trong thời gian ngắn nhất, tiết kiệm tối đa chi phí.