Dịch vụ đăng ký logo độc quyền

30-12-2023

Việc đăng ký thương hiệu độc quyền để được nhà nước bảo hộ thương hiệu là việc làm cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh gay gắt. Để biết thương hiệu của quý khách đã đáp ứng đúng theo quy định của Cục Sở Hữu Trí Tuệ và không có yếu tố trùng lắp với các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó, quý khách cần phải có đội ngũ chuyên gia kiểm tra, phân tích, tư vấn và tiến hành điều chỉnh cho phù hợp trước khi đăng ký.