Điều kiện mở đại lý đổi ngoại tệ

26-12-2016

Căn cứ điều 4, 5, 6 nghị định số 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Điều kiện kinh doanh sản xuất con dấu

20-12-2016

Văn bản quy phạm pháp luật : Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

Điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú hoặc nhà hàng ăn uống

15-12-2016

Căn cứ điều thông tư liên bộ của tổng cục du lịch, bộ thương mại số 27/TTLB ngày 10/01/1996 quy định về điều kiện kinh doanh tại cơ sở lưu trú du lịch và nhà hàng ăn uống

243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

12-12-2016

Luật số 03/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016 quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (tiếp theo)

12-12-2016

Luật số 03/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016 quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều kiện cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

07-01-2017

Căn cứ Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

Điều kiện kinh doanh khoáng sản

09-01-2017

Căn cứ Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liểu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Điều kiện kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

03-01-2017

Căn cứ Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn