Nộp lệ phí trước bạ khi mua nhà

18-11-2016

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nhưng phải theo nguyên tắc như sau: Đối với nhà thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng giá tính lệ phí trước bạ nhà, căn cứ giá thực tế xây dựng mới 1m2 sàn nhà đối với từng cấp nhà, hạng nhà để xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà trình UBND cấp tỉnh ban hành và áp dụng tại địa phương.

Thủ tục sang tên và nộp lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy

18-11-2016

Thủ tục sang tên và nộp lệ phí trước bạ xe gắn máy đối với các trường hợp chuyển nhượng qua nhiều người, sang tên xe cùng tỉnh, khác tỉnh

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về lệ phí trước bạ

18-11-2016

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Nộp lệ phí trước bạ khi đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản

18-11-2016

Khi chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức mà phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng đối với các tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ

Tỷ lệ lệ phí trước bạ

18-11-2016

Tỷ lệ nộp lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5%, súng là 2%, tàu thuyền máy bay là 1%, ô tô xe máy là 2%. Tùy từng trường hợp cụ thể mà tỷ lệ nộp lệ phí trước bạ sẽ thay đổi theo luật định.

Đối tượng nộp lệ phí trước bạ

18-11-2016

Khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước nhà, đất, súng, tàu thuyền, xe máy, ô tô cá nhân và tổ chức phải nộp lệ phí trước bạ.