Dịch vụ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

19:33 30-12-2023

Nếu bạn có thu nhập nhiều nơi mà chưa có mã số thuế thu nhập cá nhân thì sẽ phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhập cá nhân 20% trên tổng thu nhập nhận được từng lần. Tra cứu ngay và tiến hành đăng ký vì quyền lợi của mình nhé.

dich-vu-dang-ky-ma-so-thue-thu-nhap-ca-nhan.png (983 KB)

Những người có mã số thuế cá nhân chỉ bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% (thay vì 20% đối với người chưa có mã số thuế), khi có các khoản thu nhập vãng lai trên 2.000.000 đồng/lần từ việc cung cấp dịch vụ mà cá nhân không ký hợp đồng lao động. Lưu ý mỗi khi có công việc "vãng lai", bạn phải đòi hỏi chứng từ khấu trừ thuế và lưu giữ đầy đủ các chừng từ này để thực hiện việc quyết toán thuế hoặc hoàn thuế.

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh cung cấp dịch vụ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn quý cách cách tập hợp chứng từ để cuối năm thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc hoàn thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng và thuận lợi.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ TNCN

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Hồ sơ cần có

1

Đăng ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Dưới 4 người)

5 ngày

500.000 đ/người

 CMND photo

2

Đăng ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Từ 5 đến 9 người)

5 ngày

400.000 đ/người

 CMND photo

3

Đăng ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Từ 10 người trở lên)

5 ngày

300.000 đ/người

 CMND photo

4

Đăng ký người phụ thuộc

5 ngày

500.000 đ

 Liên hệ

Ghi chú :

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.