Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp

19:33 30-12-2023

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp Quyết Toán Thuế sau 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính và trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nộp Quyết Định Giải Thể Doanh Nghiệp.

Để thực hiện hồ sơ Quyết Toán Thuế chính xác và sạch đẹp đòi hỏi kế toán phải viên có thâm niên trong nghề. Hơn thế nữa, phải cân đối thuế nộp ngân sách chính xác để tránh phát sinh lãi phạt.

Dịch Vụ Kế Toán Nhanh không chỉ mang đến Dịch Vụ Quyết Toán Thuế mà còn giúp doanh nghiệp tra soát lại toàn bộ hệ thống chứng từ, ghi sổ kế toán để đảm bảo hồ sơ kế toán của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về Kế Toán, Thuế.

Dịch Vụ Quyết Toán Thuế Năm tại Kế Toán Nhanh giúp doanh nghiệp xử lý các vấn đề sau:

 • Khảo sát quy trình kế toán tại doanh nghiệp;
 • Kiểm tra hồ sơ kế toán;
 • Đối chiếu với báo cáo thuế trước đó mà doanh nghiệp đã nộp;
 • Phân loại, sắp xếp chứng từ khoa học, hợp lý, tìm là thấy;
 • Đưa ra giải pháp khắc phục trong trường hợp phát hiện chứng từ chưa đầy đủ. Ví dụ : sổ phụ ngân hàng chưa đầy đủ thì sẽ đề nghị doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng để lấy bổ sung, …;
 • Nhập liệu trên phần mềm kế toán;
 • Tư vấn các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình thực hiện có lợi nhất cho doanh nghiệp và phù hợp với quy định hiện hành về thuế và kế toán;
 • Lập Báo Cáo Tài Chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN;
 • In sổ kế toán đầy đủ theo hình thức kế toán doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế;
 • Hỗ trợ giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra.
 • Cung cấp lại sổ kế toán trong trường hợp doanh nghiệp làm thất lạc.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Ghi chú

1

Không phát sinh

3 ngày

1.200.000 đ

2

Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

5 ngày

Từ 3.600.000 đ

3

Doanh nghiệp xây dựng

15 ngày

Từ 4.800.000 đ

4

Doanh nghiệp sản xuất

30 ngày

Từ 6.000.000 đ

Ghi chú :

- Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

- Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.