Chữ Ký Số Easy CA

14-01-2024

Đăng ký chữ ký số EASY CA, gia hạn chữ ký số EASY CA, cấp token trong ngày làm việc, hỗ trợ nộp báo cáo thuế không phát sinh, tổng đài hoạt động 24/7 vào thời gian cao điểm báo cáo thuế.

Chữ Ký Số Win CA

14-01-2024

Đăng ký chữ ký số WIN CA, gia hạn chữ ký số WIN CA, cấp token trong ngày làm việc, hỗ trợ nộp báo cáo thuế không phát sinh, tổng đài hoạt động 24/7 vào thời gian cao điểm báo cáo thuế.

Chữ Ký Số I CA

14-01-2024

Đăng ký chữ ký số I CA, gia hạn chữ ký số I CA, cấp token trong ngày làm việc, hỗ trợ nộp báo cáo thuế không phát sinh, tổng đài hoạt động 24/7 vào thời gian cao điểm báo cáo thuế.

Chữ Ký Số VNPT

14-01-2024

Đăng ký chữ ký số VNPT, gia hạn chữ ký số VNPT, cấp token trong ngày làm việc, hỗ trợ nộp báo cáo thuế không phát sinh, tổng đài hoạt động 24/7 vào thời gian cao điểm báo cáo thuế.

Chữ ký số Vina

30-12-2023

Đăng ký chữ ký số VINA CA, gia hạn chữ ký số VINA CA, cấp token trong ngày làm việc, hỗ trợ nộp báo cáo thuế không phát sinh, tổng đài hoạt động 24/7 vào thời gian cao điểm báo cáo thuế.

Chữ Ký Số Misa

13-01-2024

Đăng ký chữ ký số MISA ESIGN, gia hạn chữ ký số MISA ESIGN, cấp token trong ngày làm việc, hỗ trợ nộp báo cáo thuế không phát sinh, tổng đài hoạt động 24/7 vào thời gian cao điểm báo cáo thuế.

Hướng Dẫn Cập Nhật Chữ Ký Số Trên Trang Thuế Điện Tử

30-12-2023

Khi thay đổi thông tin công ty, việc tiếp theo phải làm là liên hệ nhà cung cấp chữ ký số để thay đổi thông tin trên token. Khi nhà cung cấp đã cập nhật xong token, kế toán tiến hành cập nhật lại thông tin trên trang web nhận tờ khai của tổng cục thuế.