Hóa Đơn Chứng Từ

Mất hóa đơn, ký sai chứng từ có thể bị phạt 10 triệu đồng

Mất hóa đơn, ký sai chứng từ có thể bị phạt 10 triệu đồng

22:16 | 08-09-2017
Cùng một người nhưng ký chứng từ các lần không giống nhau cũng bị phạt nặng, theo dự thảo mới của Bộ Tài chính.

Có được sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan?

Có được sử dụng nhiều hóa đơn cho một lần mở tờ khai hải quan?

01:03 | 17-07-2017
Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính