Đăng Ký Lao Động - Bảo Hiểm

Lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2018

Lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2018

21:09 | 18-12-2017
Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc...

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm bắt buộc

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm bắt buộc

08:47 | 10-06-2016
Người sử dụng lao động thuê mướn lao động từ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm bắt buộc : bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp

Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

08:45 | 10-06-2016
Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Xử phạt vi phạm quy định về thử việc, trốn đóng BHXH, trả lương không đúng quy định

Xử phạt vi phạm quy định về thử việc, trốn đóng BHXH, trả lương không đúng quy định

12:11 | 21-11-2016
Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn, trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp...

Dịch vụ đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Dịch vụ đăng ký thỏa ước lao động tập thể

11:15 | 21-11-2016
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập...