Đăng Ký Bảo Hiểm Bắt Buộc

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 01/07/2018

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 01/07/2018

23:19 | 19-09-2018
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH được tăng thêm 6,92% so với mức lương...

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm bắt buộc

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm bắt buộc

08:47 | 10-06-2016
Người sử dụng lao động thuê mướn lao động từ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm bắt buộc : bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp

Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

08:45 | 10-06-2016
Mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Xử phạt vi phạm quy định về thử việc, trốn đóng BHXH, trả lương không đúng quy định

Xử phạt vi phạm quy định về thử việc, trốn đóng BHXH, trả lương không đúng quy định

12:11 | 21-11-2016
Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn, trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp...