Dịch Vụ Mở Mã Số Thuế

Dịch vụ mở lại mã số thuế

Dịch vụ mở lại mã số thuế

08:53 | 10-06-2016
Dịch Vụ Kế Toán Nhanh đã thực hiện mở lại Mã Số Thuế cho các doanh nghiệp bị cơ quan thuế Khóa Mã Số Thuế trong thời gian nhanh nhất. Do đó, sử dụng Dịch Vụ Kế Toán Nhanh là lựa chọn tin cậy của quý...

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

22:25 | 20-04-2017
Doanh nghiệp phải tuân thủ đúng quy định về địa chỉ đăng ký kinh doanh có hoạt động, có treo bảng hiệu, nhận được thông báo và phản hồi lại cơ quan thuế để tránh trường hợp cơ quan thuế không liên hệ...

Khôi phục mã số thuế

Khôi phục mã số thuế

22:54 | 20-04-2017
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này, cơ quan thuế lập danh sách...