Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền

  • Đăng ký thương hiệu độc quyền

    Đăng ký thương hiệu độc quyền

    11:29 | 04-12-2016
    Thương hiệu là tài sản của cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Bạn có biết thương hiệu FPT trị giá 239 triệu USD (được Brand Finance đánh giá năm 2015). Thông qua thương hiệu, khách hàng nhận diện...