Bảo Hộ Độc Quyền

Đăng ký thương hiệu độc quyền

Đăng ký thương hiệu độc quyền

11:29 | 04-12-2016
Thương hiệu là tài sản của cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Bạn có biết thương hiệu FPT trị giá 239 triệu USD (được Brand Finance đánh giá năm 2015). Thông qua thương hiệu, khách hàng nhận diện...

Dịch vụ đăng ký logo độc quyền

Dịch vụ đăng ký logo độc quyền

23:06 | 20-11-2016
Việc đăng ký thương hiệu độc quyền để được nhà nước bảo hộ thương hiệu là việc làm cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh gay gắt. Để biết thương hiệu của quý khách đã đáp ứng đúng theo quy...