Dịch vụ đăng ký logo độc quyền

19:33 30-12-2023

Việc đăng ký thương hiệu độc quyền để được nhà nước bảo hộ thương hiệu là việc làm cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh gay gắt. Để biết thương hiệu của quý khách đã đáp ứng đúng theo quy định của Cục Sở Hữu Trí Tuệ và không có yếu tố trùng lắp với các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó, quý khách cần phải có đội ngũ chuyên gia kiểm tra, phân tích, tư vấn và tiến hành điều chỉnh cho phù hợp trước khi đăng ký.

Đăng Ký Thương Hiệu độc quyền gồm có :

  • Nhãn hiệu.
  • Thương hiệu.
  • Logo
  • Slogan

Việc đăng ký thương hiệu độc quyền để được nhà nước bảo hộ thương hiệu là việc làm cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh gay gắt. Để biết thương hiệu của quý khách đã đáp ứng đúng theo quy định của Cục Sở Hữu Trí Tuệ và không có yếu tố trùng lắp với các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó, quý khách cần phải có đội ngũ chuyên gia kiểm tra, phân tích, tư vấn và tiến hành điều chỉnh cho phù hợp trước khi đăng ký.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Ghi chú

1

Tư vấn

1 buổi

Miễn phí

Tại văn phòng công ty

2

Tra cứu thương hiệu

3 ngày

500.000 đ/mẫu

3

Đăng ký thương hiệu

Lệ phí nhà nước

1-2 ngày

3.000.000 đ/mẫu

Ghi chú :

- Thời gian cấp văn bằng bảo hộ từ 8 đến 12 tháng.

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.