Đào Tạo Kế Toán

Mất hóa đơn, ký sai chứng từ có thể bị phạt 10 triệu đồng

Mất hóa đơn, ký sai chứng từ có thể bị phạt 10 triệu đồng

22:16 | 08-09-2017
Cùng một người nhưng ký chứng từ các lần không giống nhau cũng bị phạt nặng, theo dự thảo mới của Bộ Tài chính.

IAS 18 Doanh Thu (phần 2)

IAS 18 Doanh Thu (phần 2)

17:56 | 22-07-2017