Dịch vụ báo cáo tài chính

19:33 30-12-2023

Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế – tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo Cáo Tài Chính là những con số biết nói phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính :

  • Ban giám đốc.
  • Cơ quan thuế.
  • Ngân hàng.
  • Chủ nợ.
  • Thành viên/ cổ đông góp vốn.
  • Đối tác…

Ngoài việc Báo Cáo Tài Chính minh bạch rõ ràng thì các chỉ tiêu đánh giá cần phải đẹp phù hợp với người xem Báo Cáo Tài Chính. Nắm rõ mong muốn của khách hàng, Dịch Vụ Kế Toánh Nhanh quy tụ đội ngũ Chuyên Gia Tài Chính kinh nghiệm trong việc lập và phân tích Báo Cáo Tài Chính sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý Báo Cáo Tài Chính phù hợp với yêu cầu của đối tác cho dù là khó nhất.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Ghi chú

1

Tư vấn

1 buổi

Miễn phí

2

Lập báo cáo tài chính

2-5 ngày

Từ 1.000.000 đ/báo cáo

Ghi chú :

- Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

- Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.