BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 (ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7) THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 TỪ NGÀY 15/10/2018

18-09-2018

BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 15/10/2018

Thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản

17-07-2017

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau

Nghị định về thuế môn bài 2017

31-01-2017

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

Xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu

11-01-2017

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng

Thuế TNCN hoa hồng môi giới

29-12-2016

CÔNG VĂN 2465/TCT-TNCN NĂM 2014 VỀ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ THU NHẬP CHO CÁ NHÂN KINH DOANH DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Thuế suất bông cotton

24-12-2016

- Bông thô 100% cotton (raw cotton), thuế suất thuế GTGT 5%.
- Bông rơi chải kĩ 100% cotton (combnoise) và bông tái chế 100% cotton (reginned motes), thuế suất thuế GTGT 10%.

Đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

18-11-2016

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi đăng ký người phụ thuộc sẽ được giảm trừ 3.600.000 đ/người phụ thuộc trên thu nhập tính thuế.

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế thuế giá trị gia tăng 10%

18-11-2016

Ngoài các mặt hàng dịch vụ không chịu thuế VAT, chịu thuế VAT 0% và 5% thì các mặt hàng dịch vụ còn lại chịu thuế VAT 10%