Khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp

19:33 30-12-2023

Khi các thành viên hoặc cổ đông công ty chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn góp sẽ làm phát sinh thu nhập không thường xuyên. Do đó, cần phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh (nếu có) cho hoạt động này.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ KHAI THUẾ TNCN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Ghi chú

1

Tư vấn

1 buổi

Miễn phí

2

Lập hồ sơ chuyển nhượng vốn

3-5 ngày

Từ 1.000.000 đ/bộ

3

Quyết toán năm

5-7 ngày

Liên hệ

Ghi chú :

- Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

- Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng giá trên không bao gồm chi phí thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.