Gỡ rối sổ kế toán

30-12-2023

Doanh nghiệp có hệ thống kế toán chưa hoàn chỉnh, kế toán nghỉ việc liên tục, nộp thiếu tờ khai thuế, liên tục nhận được thông báo thuế ... là một trong những doanh nghiệp có rủi ro về thuế cao. Đừng đợi đến khi cơ quan thuế ra thông báo phạt mới khắc phục tình trạng trên. Hãy liên hệ với Dịch Vụ Kế Toán Nhanh ngay bây giờ nếu bạn chưa thật sự yên tâm về hệ thống kế toán của doanh nghiệp.