Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

30-12-2023

Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

Cưỡng chế thuế khi bỏ trốn, tẩu tán tài sản

30-12-2023

Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế được quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp

Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh

30-12-2023

Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề

Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

30-12-2023

Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

30-12-2023

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

30-12-2023

Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

30-12-2023

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản

Các biện pháp cưỡng chế thuế

30-12-2023

Hiện nay, cơ quan thuế áp dụng 7 biện pháp cưỡng chế thuế đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế trên 90 ngày.

Trường hợp nào thì bị cưỡng chế thuế

30-12-2023

Công ty tôi làm ăn thua lỗ còn nợ tiền thuế 100 triệu trong 6 tháng nay chưa đóng được? Hiện tại công ty đã mất khả năng chi trả, xin hỏi trong trường hợp công ty còn nợ thuế, cơ quan thuế sẽ xử lý như thế nào?

Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp

30-12-2023

Tư vấn và cung cấp các giải pháp kế toán thuế tối ưu cho doanh nghiệp.