Dịch vụ mở chi nhánh

19:33 30-12-2023

Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi nhánh công ty, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép chi nhánh công ty trong 3 ngày.

Việc mở chi nhánh rất cần thiết khi công ty có nhiều mặt bằng kinh doanh như cửa hàng, siêu thị, showroom, … Quý khách cần nắm rõ một số thông tin về chi nhánh như sau :

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 45 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Địa chỉ của chi nhánh có thể không cùng với địa chỉ của trụ sở chính.

Hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là hình thức hạch toán thuế của chi nhánh. Chế độ kế toán của từng loại chi nhánh khác nhau. Nhưng pháp luật về doanh nghiệp không phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc. 

Chi nhánh có quyền lựa chọn hạch toán độc lập hay phụ thuộc. Khi bạn lựa chọn hạch toán độc lập, bạn hiểu là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chi nhánh sẽ được ghi tại sổ kế toán của đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế.

Điểm GIỐNG nhau giữ chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập

 • Bộ máy nhân sự do công ty mẹ tổ chức;
 • Vốn kinh doanh là của công ty;
 • Đều phải thực hiện hoạt động kê khai thuế giá trị gia tăng độc lập với công ty mẹ theo quy định của pháp luật;
 • Đóng lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm;
 • Hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh (tức lợi nhuận sau thuế là của công ty);
 • Mọi hoạt động của chi nhánh phải theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty.

Điểm KHÁC nhau giữ chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập

CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC được chia làm hai loại. Là chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với doanh nghiệp chủ quản và chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với doanh nghiệp chủ quản.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với doanh nghiệp chủ quản:

 • Không phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại nơi đặt trụ sở chi nhánh. Mà sẽ khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản.
 • Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Không phải kê khai thuế giá tị gia tăng nếu không kinh doanh lĩnh vực nhà hàng ăn uống.
 • Có thể sử dụng con dấu.
 • Có thể sử dụng hóa đơn riêng.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với doanh nghiệp chủ quản:

 • Không phải kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đặt trụ sở chi nhánh. Khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản.
 • Có bộ máy kế toán thuộc bộ máy kế toán của công ty.
 • Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài tại nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Có thể sử dụng con dấu, hóa đơn riêng.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh sẽ chuyển số liệu doanh thu, chi phí, chứng từ về doanh nghiệp chủ quản để kê khai thuế và báo cáo tài chính.

CHI NHÁNH HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP

 • Có bộ máy kế toán riêng theo Luật Kế toán.
 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,… tại chi nhánh hạch toán độc lập.
 • Lập và nộp báo cáo tài chính tại cư quan thuế chủ quản của chi nhánh đó.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn riêng
 • Có con dấu riêng, mã số thuế riêng, tài khoản ngân hàng riêng.
 • Chi nhánh hạch toán độc lập cũng sẽ lập báo cáo và hạch toán giống như một công ty riêng rẽ. Doanh nghiệp chủ quản sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất.
 •  
 • Chi nhánh hạch toán độc lập vẫn chịu sự chi phối của doanh nghiệp chủ quản. Doanh nghiệp có thể thay đổi người đứng đầu chi nhánh mà không cần thông qua người đứng đầu chi nhánh.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Ghi chú

1

Tư vấn mở chi nhánh

1 buổi

Miễn phí

Tại văn phòng công ty

2

- Giấy phép đăng ký kinh doanh chi nhánh

- Đăng ký mã số thuế

- Bố cáo thành lập

- Lệ phí đăng ký kinh doanh chi nhánh

3 ngày

1.000.000 đ

 

3

- Giấy phép đăng ký kinh doanh chi nhánh

- Đăng ký mã số thuế

- Bố cáo thành lập

- Lệ phí đăng ký kinh doanh chi nhánh

- Khắc dấu tròn chi nhánh

- Lệ phí khắc dấu

3 ngày

1.500.000 đ

 

Ghi chú :

- Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

- Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.