Dịch vụ đăng ký thỏa ước lao động tập thể

19:33 30-12-2023

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Ghi chú

1

Tư vấn sửa đổi thỏa ước lao động tập thể

1 buổi

500.000 đ

Gửi mail thỏa ước lao động tập thể

2

Soạn và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

10 ngày

2.000.000 đ

Theo mẫu

3

Soạn và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

10 ngày

3.000.000 đ

Ghi chú :

- Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

- Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Phí trên không bao gồm chi phí đăng ký gia nhập công đoàn

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.