Dịch vụ đăng ký khai trình lao động

19:33 30-12-2023

Trong quá trình hoạt động, ngoài báo cáo thuế gửi đến cơ quan thuế, doanh nghiệp cần chú ý phải nộp thêm nhiều báo cáo khác như báo cáo về lao động. Đây là quy định bắt buộc của Nhà Nước về quản lý lao động.

Đối tượng phải nộp báo cáo về lao động:

Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 bao gồm:

  • Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;
  • Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
  • Các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của nhà nước có sử dụng lao động không phải là cán bộ, công chức, viên chức;
  • Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;
  • Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;
  • Hợp tác xã hoạt động theo luật Hợp tác xã có sử dụng lao động không phải là xã viên; các cơ sở sản xuất kinh doanh.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NHANH TÓM TẮT CÁC LOẠI BÁO CÁO LAO ĐỘNG PHẢI NỘP VÀ THỜI GIAN NỘP NHƯ SAU:

  • Khai trình sử dụng lao động : 1 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động.
  • Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm : Trước ngày 05/07 hằng năm.
  • Báo cáo tình hình sử dụng lao động cả năm : Trước ngày 05/01 hằng năm.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập có thể chưa nắm được hết các quy định của Pháp Luật về Lao Động dẫn đến không nộp Khai Trình Sử Dụng Lao Động hoặc khi có thay đổi không thông báo đến Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội. Do đó, Dịch Vụ Kế Toán Nhanh cung cấp Dịch Vụ Đăng Ký Lao Động với chi phí rất thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Pháp Luật về Lao Động. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện thêm nghĩa vụ Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Và Bảo Hiểm Thất Nghiệp cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp từ 3 tháng trở lên.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG

(Áp dụng từ ngày 02/01/2016)

Stt

Dịch vụ

Thời gian thực hiện

Phí tham khảo

Ghi chú

1

Khai trình sử dụng lao động

5 ngày

500.000 đ

Áp dụng cho doanh nghiệp dưới 10 lao động

2

Báo cáo tăng lao động

5 ngày

500.000 đ

3

Báo cáo giảm lao động

5 ngày

500.000 đ

4

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

5 ngày

500.000 đ

5

Báo cáo tình hình sử dụng lao động cả năm

5 ngày

500.000 đ

Ghi chú :

- Áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

- Áp dụng cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng giá trên có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và tính chất công việc.