Tin Tức

BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 (ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7) THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 TỪ NGÀY 15/10/2018

BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 (ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7) THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 TỪ NGÀY 15/10/2018

13:40 | 18-09-2018
BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP...

Thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản

Thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản

01:11 | 17-07-2017
Tại Khoản 4, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau

Xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu

Xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu

11:20 | 11-01-2017
Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa,...

Thuế TNCN hoa hồng môi giới

Thuế TNCN hoa hồng môi giới

17:11 | 29-12-2016
CÔNG VĂN 2465/TCT-TNCN NĂM 2014 VỀ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHOẢN CHI TRẢ THU NHẬP CHO CÁ NHÂN KINH DOANH DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Thuế suất bông cotton

Thuế suất bông cotton

18:25 | 24-12-2016
- Bông thô 100% cotton (raw cotton), thuế suất thuế GTGT 5%.
- Bông rơi chải kĩ 100% cotton (combnoise) và bông tái chế 100% cotton (reginned motes), thuế suất thuế GTGT 10%.

Lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01-01-2017

Lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01-01-2017

17:41 | 17-11-2016
Mức Lương Tối Thiểu Vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc...