Thuế Giá Trị Gia Tăng

BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 (ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7) THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 TỪ NGÀY 15/10/2018

BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 (ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7) THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 TỪ NGÀY 15/10/2018

13:40 | 18-09-2018
BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP...

Xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu

Xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu

11:20 | 11-01-2017
Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa,...

Thuế suất bông cotton

Thuế suất bông cotton

18:25 | 24-12-2016
- Bông thô 100% cotton (raw cotton), thuế suất thuế GTGT 5%.
- Bông rơi chải kĩ 100% cotton (combnoise) và bông tái chế 100% cotton (reginned motes), thuế suất thuế GTGT 10%.

Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2017

Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2017

16:02 | 18-11-2016
Doanh nghiệp có doanh thu < 1 tỷ đồng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến...

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

11:18 | 08-12-2016
Trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, cơ sở kinh doanh không thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế,...

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ để được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ để được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng

14:13 | 18-11-2016
Hóa đơn có giá trị từ 20.000.000 đ trở lên, doanh nghiệp phải thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán mới được khấu trừ thuế giá trị gia...