Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

 • Địa phương hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  Địa phương hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  00:19 | 19-11-2016
  Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, khu...
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

  00:08 | 19-11-2016
  Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Doanh...
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

  23:55 | 18-11-2016
  Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán : cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê...
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

  23:28 | 18-11-2016
  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được xem là thu nhập. Doanh nghiệp phải nộp thuế cho hoạt động chuyển nhượng vốn, cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng trong trường hợp thanh...
 • Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

  Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

  18:00 | 18-11-2016
  37 khoản chi mà doanh nghiệp phải nhớ để không bị trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Ai phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp

  Ai phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp

  17:30 | 18-11-2016
  Doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động kinh doanh có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.