Thỏa Ước Lao Động Tập Thể

  • Dịch vụ đăng ký thỏa ước lao động tập thể

    Dịch vụ đăng ký thỏa ước lao động tập thể

    11:15 | 21-11-2016
    Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập...