Đăng Ký Tạm Ngừng Kinh Doanh

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

14:04 | 20-04-2017
Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

16:24 | 19-11-2016
Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo đến Sở Kế Hoạch Đầu Tư và Cơ Quan Thuế quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình tạm ngưng kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế.