Tại sao phải đăng ký mã vạch

22:11 | 20-11-2016

Mã quốc gia Việt Nam đã được Tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 (trước đây là EAN International) cấp là 893.

Lợi ích sử dụng mã số mã vạch?

- Phục vụ bán hàng tự động.
- Phục vụ quản l‎í hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).

Dịch vụ đăng ký mã vạch

Tư Vấn Dịch Vụ Miễn Phí: 0901.455.988
Email: aztaxvietnam@gmail.com - tuvanketoannhanh@gmail.com