Nhân viên kế toán kho làm những việc gì?

22:28 | 23-03-2017

Kế toán kho là một công việc thú vị khi kết hợp nghiệp vụ kế toán và quản lý hàng hóa trong kho.

Nghiệp vụ kế toán kho gồm :

 • Theo dõi lượng hàng xuất nhập tồn kho.
 • Cách ghi phiếu nhập kho.
 • Cách ghi phiếu xuất kho.
 • Cách ghi thẻ kho.
 • Báo cáo nhập xuất tồn.
 • Báo cáo các mặt hàng hết hạn sử dụng, hàng gần hết để nhập thêm …
 • Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.

Kinh nghiệm từ những kế toán kho giỏi cho rằng ngoài nghiệp vụ thì việc tổ chức quản lý kho được nhà tuyển dụng đánh giá cao khi:

 • Nắm rõ thuộc tính, đặc điểm, cách bảo quản của từng mặt hàng để chọn vị trí lưu trữ trong kho hay ngoài bãi …
 • Sắp xếp hàng hóa trong kho khoa học : mặt hàng nào thường xuyên xuất kho để ở vị trí thuận lợi dễ lấy, mặt hàng nào gần hết cần phải nhập thêm …
 • Điều động nhân viên xếp dỡ hàng hóa, chú ý lối đi cho nhân viên và phương tiện xếp dỡ hàng có tầm nhìn tốt tránh xảy ra tai nạn.
 • Kiểm soát vệ sinh kho bãi, an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy.
 • Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trong công tác quản lý kho.
 • Đóng góp ý kiến xây dựng quy trình, thông báo, quy định về nhập xuất bảo toàn hàng hoá, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại kho, các quy định liên quan đến kho.

Để trở thành kế toán kho giỏi và có những bước tiến xa trong công tác kế toán ngoài những kiến thức và kỹ năng đang có, bản thân nhân viên kế toán phải luôn học hỏi nâng cao nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm.

Kế Toán Nhanh

Liên hệ : 0901 455 988

Đào Tạo Giỏi Nghề Kế Toán

Tư Vấn Dịch Vụ Miễn Phí: 0901.455.988
Email: aztaxvietnam@gmail.com - tuvanketoannhanh@gmail.com