Nghiệp Vụ Kế Toán

Hạch toán chi phí lãi vay công ty trả thay chi nhánh

Hạch toán chi phí lãi vay công ty trả thay chi nhánh

10:23 | 28-02-2017
Khi nhận tiền lãi vay của Nhà máy Song Châu, Công ty Song Châu xuất hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi nội dung thu lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh, dòng thuế suất thuế GTGT và tiền thuế gạch chéo...