Thuế Môn Bài

 • Các trường hợp không phải nộp thuế môn bài

  Các trường hợp không phải nộp thuế môn bài

  16:23 | 18-11-2016
  Nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã ... kinh doanh có doanh thu thấp dưới 100 triệu đồng/năm, có hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên, nhà nước quy định miễn thuế...
 • Số tiền đóng thuế môn bài năm 2017

  Số tiền đóng thuế môn bài năm 2017

  16:40 | 18-11-2016
  Mức nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh, nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng doanh nghiệp đóng tiền thuế môn bài 2.000.000 đ/năm, nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng...
 • Khi nào nộp tờ khai và tiền thuế môn bài

  Khi nào nộp tờ khai và tiền thuế môn bài

  16:57 | 18-11-2016
  Tờ khai thuế môn bài phải được lập đúng mẫu quy định, nộp đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu kinh doanh hoặc trong thời hạn 30 ngày nếu doanh...
 • Nghị định về thuế môn bài 2017

  Nghị định về thuế môn bài 2017

  16:59 | 31-01-2017
  Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.