Khai Trình Lao Động

Dịch vụ đăng ký khai trình lao động

Dịch vụ đăng ký khai trình lao động

08:42 | 10-06-2016
Trong quá trình hoạt động, ngoài báo cáo thuế gửi đến cơ quan thuế, doanh nghiệp cần chú ý phải nộp thêm nhiều báo cáo khác như báo cáo về lao động. Đây là quy định bắt buộc của Nhà Nước về quản lý...