Đặt In Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

Đặt in hóa đơn giá trị gia tăng

Đặt in hóa đơn giá trị gia tăng

11:28 | 21-11-2016
Doanh nghiệp mới thành lập hoặc muốn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng phải đăng ký mẫu 06 phương pháp khấu trừ thuế và nộp đơn đề nghị đặt in hóa đơn mẫu 3.14 tại cơ quan thuế trước khi đặt in hóa đơn.