Dịch Vụ Hoàn Thiện Sổ Kế Toán

Gỡ rối sổ kế toán

Gỡ rối sổ kế toán

05:32 | 05-05-2016
Doanh nghiệp có hệ thống kế toán chưa hoàn chỉnh, kế toán nghỉ việc liên tục, nộp thiếu tờ khai thuế, liên tục nhận được thông báo thuế ... là một trong những doanh nghiệp có rủi ro về thuế cao. Đừng...