Download Tài Liệu

Giáo trình Access 2010

Giáo trình Access 2010

23:36 | 28-11-2016

Giáo trình Excel 2010

Giáo trình Excel 2010

23:34 | 28-11-2016

Giáo trình Word 2010

Giáo trình Word 2010

23:31 | 28-11-2016

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

14:28 | 28-11-2016
Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế...

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

00:39 | 28-11-2016
THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017

Phím tắt thường dùng trong excel 2007-2010

Phím tắt thường dùng trong excel 2007-2010

00:08 | 28-11-2016
Biết sử dụng phím tắt Excel khi làm bảng tính, thao tác thực hiện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiết kiệm thời gian xử lý bảng dữ liệu và hoàn thành nhanh khối lượng công việc.