Dịch Vụ Mở Công Ty

Dịch vụ mở địa điểm kinh doanh

Dịch vụ mở địa điểm kinh doanh

15:26 | 19-11-2016
Tư vấn các vấn đề liên quan đến địa điểm kinh doanh, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép địa điểm kinh doanh trong 3 ngày.

Dịch vụ mở văn phòng đại diện

Dịch vụ mở văn phòng đại diện

15:39 | 19-11-2016
Tư vấn các vấn đề liên quan đến văn phòng đại diện, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép văn phòng đại diện trong 3 ngày.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

06:01 | 05-05-2016
Tư vấn các vấn đề liên quan thay đổi giấy phép kinh doanh, soạn và nộp hồ sơ trong ngày, nhận giấy phép kinh doanh mới trong 3 ngày.

Dịch vụ chuyển đổi mô hình công ty

Dịch vụ chuyển đổi mô hình công ty

16:14 | 19-11-2016
Để thích nghi với tình nền kinh tế, doanh nghiệp không ngừng phát triển, chuyển đổi mô hình để lớn mạnh hơn. Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý tư vấn hướng dẫn doanh...

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

16:24 | 19-11-2016
Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo đến Sở Kế Hoạch Đầu Tư và Cơ Quan Thuế quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình tạm ngưng kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế.

Dịch vụ chuyển nhượng công ty

Dịch vụ chuyển nhượng công ty

16:51 | 19-11-2016
Chúng tôi có những đối tác tin cậy muốn mua lại các công ty không còn hoạt động để kinh doanh. Các công ty không hoạt động thay vì giải thể tốn kém chi phí nay có thêm lựa chọn chuyển nhượng lại công...