Dịch Vụ Tư Vấn Kế Toán Thuế

Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

02:12 | 20-04-2017
Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật

Cưỡng chế thuế khi bỏ trốn, tẩu tán tài sản

Cưỡng chế thuế khi bỏ trốn, tẩu tán tài sản

02:00 | 20-04-2017
Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế được quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp

Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh

Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh

01:56 | 20-04-2017
Cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề

Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

01:48 | 20-04-2017
Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

01:34 | 20-04-2017
Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

01:25 | 20-04-2017
Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập