Mở Hồ Sơ Khai Thuế Ban Đầu

Dịch vụ mở hồ sơ khai thuế ban đầu

Dịch vụ mở hồ sơ khai thuế ban đầu

08:51 | 10-06-2016
Mở Hồ Sơ Khai Thuế Ban Đầu là thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh hoặc chuyển địa điểm kinh doanh (khác Cơ Quan Thuế Quản Lý).

Trường hợp công ty chưa hoạt động có phải đăng ký thuế

Trường hợp công ty chưa hoạt động có phải đăng ký thuế

08:23 | 20-04-2017
Tôi mở công ty nhưng chưa có phát sinh bất cứ hoạt động nào hết, như vậy khi công ty tôi đi vào hoạt động thì mới đăng ký thuế có đúng không?

Hồ sơ đăng ký thuế

Hồ sơ đăng ký thuế

18:57 | 20-04-2017
Hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý thuế

Nộp hồ sơ đăng ký thuế ở đâu?

Nộp hồ sơ đăng ký thuế ở đâu?

21:42 | 20-04-2017
Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật quản lý thuế