Dịch Vụ Giải Thể Công Ty

Dịch vụ giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty

06:12 | 05-05-2016
Nếu công ty không tiếp tục kinh doanh phải hoàn tất thủ tục giải thể để đóng công ty. Thủ tục giải thể tương đối phức tạp vì phải quyết toán thuế đóng mã số thuế rồi mới trả giấy phép kinh doanh. Hãy...