Đăng Ký Thực Tập

Chương trình thực tập kế toán tại Dịch Vụ Kế Toán Nhanh (AZtax)

Chương trình thực tập kế toán tại Dịch Vụ Kế Toán Nhanh (AZtax)

11:55 | 13-03-2017
Chương trình thực tập kế toán Training On Job cầm tay chỉ việc được thiết kế dựa trên thực tiễn công việc giúp sinh viên tham gia tích lũy kinh nghiệm thực tế, vận dụng lý thuyết vào công việc trôi...